Studieavond Faillissementsrecht - Joris J. De Smet

entry image

Studieavond Faillissementsrecht - Joris J. De Smet

Geachte confraters,
Beste leden,

Op woensdagavond 1 maart 2023 organiseert de VLC een studieavond m.b.t. actuele ontwikkelingen in het Faillissementsrecht

We zijn vereerd om confrater Joris J. Desmet te mogen verwelkomen als spreker. Hij is advocaat, curator en auteur van diverse publicatie en natuurlijk het "Handboek Faillissementsrecht & Insolventierecht (2020)" alsook een gereputeerd en veelgevraagd spreker.

Kortom, dé persoon bij uitstek om u een voordracht te geven m.b.t. dit onderwerp, dat zich o.a. zal toespitsen op de actuele ontwikkelingen in het Faillissementsrecht.

De bedoeling van het seminarie is in een open en kritische geest stil te staan bij de actuele problematiek van  ondernemingen in moeilijkheden. Daarbij wordt gestreefd naar interactie met de geïnteresseerde aanwezigen. Er zal aandacht gegeven worden aan enkele recente evoluties en uitdagingen in de toepassing van het faillissementsrecht, en dit zowel vanuit het oogpunt van de raadsman van de insolvente onderneming en haar bestuurders, als vanuit het oogpunt van de faillissementscurator. Dit zal gebeuren aan de hand van recente rechtspraak en rechtsleer.

Op deze studieavond komen onder meer volgende onderwerpen aan bod:

 • De bijzondere taken en bevoegdheden van de ondernemingsrechtbank ter bescherming van de economische openbare orde. Enkele beschouwingen naar aanleiding van recente wetgevende initiatieven.
   
 • Over de nieuwe mogelijkheden voor de insolventierechter om informatie over insolvente ondernemingen te verwerven. En wat kan de faillissementscurator doen?
   
 • Laat het nieuwe verbintenissenrecht een andere benadering van sommige insolventierechtelijke vraagstukken toe?
   
 • De recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake de Insolventieverordening.
   
 • Over mogelijke misbruiken en oneigenlijke aanwending van een procedure gerechtelijke reorganisatie. Taken voor de insolventierechter, de gedelegeerd rechter en de gerechtsmandataris?
   
 • Hoe een faillissementscurator aankijkt tegen de aan het faillissement voorafgaande procedure gerechtelijke reorganisatie. Risico’s en mogelijke aansprakelijkheden voor de bestuurders?
   
 • De boekhouding en de archieven van de failliete onderneming in het nieuwe digitale tijdperk. Het moderne kat- en muisspel in de wereld van de nieuwe informatietechnologieën?
   
 • De bijzondere houding van de vennootschapsgroep tegenover de insolventie van een groepsvennootschap: over rozen en bloemen, patronaatsverklaringen, systemen van centraal thesauriebeheer, netting-overeenkomsten, en andere mirakeloplossingen. Dansen  op het slappe koord?
   
 • De maatschap als juridische kapstok voor (aansprakelijkheids-)vorderingen bij insolventie van een groepsvennootschap.
   
 • De kwijtschelding: hoe ver rekt de rekker?
   
 • De lege ferenda : nieuwe faillissementsrechtelijke bepalingen in het zog van de omzetting van de herstructureringsrichtlijn.
   


De studieavond vangt aan om 19:00 uur, duurt twee uren en gaat door in de Polyvalente zaal of de Assisenzaal van het Gerechtsgebouw (Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent), afhankelijk van het aantal deelnemers.

Na de studieavond bieden wij alle aanwezigen, naar goede gewoonte, graag een broodjesreceptie met drankjes aan.

Samengevat:
Spreker:
Advocaat Joris J. De Smet

Datum en locatie:
Woensdag 1 maart 2023 van 19:00 tot 21:00 uur
Gerechtsgebouw, Polyvalente zaal of Assisenzaal (Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent)

Programma:
18:30 uur – Verwelkoming
19:00 uur – Aanvang studieavond
21:00 uur – Einde studieavond en start broodjesreceptie met drankjes

Prijs:
55,00 EUR voor leden
65,00 EUR voor niet-leden

15 stagiairs kunnen een gratis ticket aankopen

Deelname:
Opleiding enkel toegankelijk voor advocaten

Inschrijving:
Via deze pagina op de website
Inschrijvingen worden afgesloten de dag voordien

Erkenning:
Er werden twee juridische punten aangevraagd bij de OVBWij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op deze studieactiviteit !


De VLC