Openingsredenaars

 

Jaar Openingsredenaar Titel Voorzitter
2023 Mr. Anne Marie De Clerck Niets is wat het lijkt Mr. Maarten Devreese
2022 Mr. Antoon Dierick @dvocaat in #de_digitale_wereld Mr. Bernard De Meyer
2021 Mr. Serge Van Eeghem Vrije tribune van een senior – Die Gedanken sind Frei Mr. Bernard De Meyer
2020 Mr. Stephane Criel ‘Corona’rede Mr. Joyce Van Heetvelde
2019 Mr. Sarah Comer Schuld onder de schedel: een illusie Mr. Joyce Van Heetvelde
2018 Mr. Didier Goeminne (On-)tucht aan de Gentse balie: een historische wandeling door het archief van de Orde Mr. Stijn Vandamme
2017 Mr. Veronique Van Asch Het doe-het-zelf gezin, Liefde in tijden van nieuw-,anders-en her samengestelde gezinnen Mr. Stijn Vandamme
2016 Mr. Jan De Waele De ondraaglijke lichtheid van het Herenakkoord – over staking Mr. Wim Vanbiervliet
2015 Mr. Joris Van Cauter Justice for sale, onderhandelen over schuld en boete Mr. Wim Vanbiervliet
2014 Mr. Frank Van Vlaenderen De laatste macht Mr. Katlijn De Wispelaere
2013 Mr. Thomas Gillis Voorlopige hechtenis: noodzakelijk kwaad of onzinnig? Een aantal (vrij kritische) beschouwingen. Mr. Katlijn De Wispelaere
2012 Mr. Isabelle Larmuseau Advocaat: “Tijd voor een nieuw recept” Mr. Bart De Meulenaere
2011 Mr. Jan De Winter Het statuut van de geïnterneerde: over het slot en de sleutel Mr. Bart De Meulenaere
2010 Mr. Dimitri Dedecker The War on Doping: Over korfbalethiek en mensenrechten Mr. Ilse De Knijf
2009 Mr. Joost Van Damme Code du Duel Mr. Ilse De Knijf
2008 Mr. Tom De Sutter Het recht van verdediging in tuchtzaken van overheidspersoneel Mr. David Serrus
2007 Mr. Dirk De Meulemeester Arbitrage: Boetiekrecht? Mr. David Serrus
2006 Mr. Ruth Mortier Recht en liefde: een schijnhuwelijk? Mr. Filip Mertens
2005 Mr. Ilse De Knijf Deontologie, Ruggengraat van de advocaat Mr. Filip Mertens
2004 Mr. Veerle Buyl Recht op recht. Twee maten, twee gewichten? Mr. Isabelle Traest
2003 Mr. Sylvie De Raedt Geef de Keizer wat de Keizer toekomt. Belastingweerstand in België Mr. Isabelle Traest
2002 Mr. Veerle Tollenaere Kwaliteit gegarandeerd? Enkele kanttekeningen bij de permanente vorming voor advocaten Mr. Kris Markey
2001 Mr. Stany Ossieur Heeft Vrouwe Justitia nog tijd voor kwaliteit? Mr. Kris Markey
2000 Mr. Tom Balthazar Door de ogen van een ander zie je heel wat beter Mr. Hans De Meyer
1999 Mr. Pierre Lefranc Ook de afbreker bouwt op Mr. Hans De Meyer
1998 Mr. Tony Van Parijs Zorgdrager te zijn van de Rechtsstaat M. Johan De Vriendt
1997 Mr. Annemarie Hanselaer Wat bijt het recht in kunst ? Mr. Johan De Vriendt
1996 Mr. Marie-Anne Devenyn Bemiddeling in familiezaken op de tast … Mr. Xavier Troch
1995 Mr. Daphne Fevery Stand en recht van de gerechtelijke achterstand Mr. Xavier Troch
1994 Mr. Betty Poelemans Scheiden op maat: een pleidooi voor een gematigde hervorming van het echtscheidingsrecht Mr. Mark Van Poucke
1993 Mr. Geert Decock Jong, niet gek, wel straf Mr. Mark Van Poucke
1992 Mr. Willem Debeuckelaere Brief aan mijn Stafhouder Mr. Dominique Matthijs
1991 Mr. Geert De Coninck Koning der Belgen: eender of anders Mr. Dominique Matthijs
1990 Mr. Johan Blomme Over David en Goliath, zappend door het Audiovisueel Auteursrecht Mr. Kris Van Hoecke
1989 Mr. Laurent Balcaen De gezanten van Satanael Mr. Kris Van Hoecke
1988 Mr. Jan Temmerman Misbruik van Vennootschappen Mr. Lieven Decaluwe
1987 Mr. Jacques Van Malleghem Vrouwe Justitia herdaagd Mr. Lieven Decaluwe
1986 Mr. Patricia Van den Noortgaete Het woord is aan de verdediging Mr. Guy Naessens
1985 Mr. Erwin Penning Van gericht tot gedicht Mr. Guy Naessens
1984 Mr. Thierry Beele Over het Proces van het Tuchtproces Mr. Philippe Leroy
1983 Mr. Kris Van Hoecke Software-piraten Mr. Philippe Leroy
1982 Mr. Lieven Decaluwe Tot nut van ’t algemeen Mr. Frans Vanbiervliet
1981 Mr. Karel Van Hoorebeke Het statuut van het Kanaal Gent-Terneuzen Mr. Frans Vanbiervliet
1980 Mr. Luc Van Parijs Energie, bron van recht Mr. Paul De Cordier
1979 Mr. Freddy Evers Technische vooruitgang beloert de vrije mens of hoe garanties voor een democratische samenleving buiten spel worden gezet Mr. René Verstringhe
1978 Mr. G. Aerts Hier en nu? Mr. Arsène Ryckaert
1977 Mr. René Verstringhe Voorrecht van rechtsmacht Mr. Antoon Van Damme
1976 Mr. L. De Schrijver Recht op arbeid, meer dan een prestige zaak Mr. Jan Van Severen
1975 Mr. Arsène Rijckaert Vissen en Recht Mr. Geert Baert
1974 Mr. G. Bos Een vrije mens in een vrije wereld, mythe of realiteit? Mr. Geert Baert
1973 Mr. Paul Van Malleghem
1972 Mr. Hubert Mestrum Doolhof van verklede mannen Mr. Paul Van Malleghem
1971 Mr. Quintyn Hulde aan Hippoliet Mettepenningen Mr. Jozef Nuytinck
1970 Mr. Piet Van Eeckhaut Recht in een averechtse maatschappij  
1969 Mr. Hubert De Meester Utopie: triomf van de realist Thomas Moore Mr. Médard De Sutter
1968 Mr. Alfons Heyvaert Contestatie van het erfrecht Mr. Marcel Storme
1967 Mr.Wilfried Martens Democratie in de democratie Mr. Marcel Storme
1966 Mr. Lode Verhaeghen Dood van een handelsreiziger Mr. Frans Baert
1965 Mr. Frans Top Alcohol en verkeer Mr. Frans Baert
1964 Mr. Geert Baert François Laurent Mr. Piet Blomme
1963 Mr. Raymond Matthys Geluidstechniek in burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht Mr. Piet Blomme
1962 Mr. P. de Clippele Recht en Waarheid Mr. Gerard Moyaert
1961 Mr. Jozef Nuytinck Een broze waarde : eer en goede naam Mr. Gerard Moyaert
1960 Mr. Paul Van Malleghem Caryl Chessman: het proces van de doodstraf Mr. Antoine Dhooge
1959 Mr. Willy de Smet Privaat eigendom of openbare eigendom Mr. Antoine Dhooge
1958 Mr. Marcel Storme Maatschappelijke vooruitgang en groeiend recht  
1957 Mr. Gerard Moyaert Bezinning Mr. Jan Ronse
1956 Mr. Frans Baert De goede trouw bij de uitvoering van de overeenkomsten Mr. Willy Delva
1955 Mevrouw M. de Ryck-de Cordier Paradoxen van een ongelijkheid Mr. Willy Delva
1954 Mr. Roger Van Hoecke Het arbeidsgerecht in de branding Mr. Georges Debra
1953 Mr. Karel Moors Men kan aan de zee niet meer verliezen dan men haar heeft toevertrouwd Mr. Georges Debra
1952 Mr. Willy Delva Naar een nieuw huwelijksvermogensrecht? Mr. André Dua
1951 Mr. Jan Ronse Rechtsvernieuwing – rechtsverfijning Mr. André Dua
1950 Mr. Georges Debra Gezinscrisis en recht Mr. Jos. De Meester
1949 Mr. J. De Weer De verantwoordelijkheid in de sport Mr. Jos. De Meester
1948 Mr. Théo Lefèvre De Elite Mr. Edmond Blanchaert
1945 Mr. Henri Fayat Kanttekeningen bij de voorstellen van Dumbarton Oaks tot internationale organisatie Mr. Arthur de Cordier
1938 Mr. Egied Spanoghe Over wapening en strijd tegen woeker Mr. Gab. Vaerendonck
1937 Mr. Jos. Vermeulen Over Ph. Wielant (1441-1520) Mr. Fernand Duchêne
1936 Mr. M. Stals Het art. 16 van het Volkenbondpact  
1935 Mr. R. Stragier Theorie en praktijk der volmachten Mr. H. van de Velde
1934 Mr. Paul Van Wymeersch De corporatieve staat in Oostenrijk  
1933 Mr. Arthur de Cordier De naoorlogse ontwikkeling der dictatuur Mr. A. Kluyskens
1932 Mr. St. Dauwe Familievergoedingen  
1930 Mr. Lucien Matthijs Het vraagstuk der Minderheden Mr. M. Matthijs
1929 Mr. F. Duchêne Het strafgerecht der Gentse Schepenbanken tijdens de Middeleeuwen Mr. M. Matthijs
1927 Mr. Gab. Vaerendonck De handelseigendom Mr. J. Zenner
1926 Mr. Jacques Ryffranck Montalembert in het parlement en voor de gerechtshoven Mr. J. Zenner
1924 Mr. A.E. De Schrijver De Strafrechtbanken van Engeland Mr. J. Zenner
1923 Mr. Jules Storme De sociologische ondergrond van het Recht  
1913 De heer H. de Hoon De kinderbescherming Mr. Juliaan van den Bossche
1910 Mr. J. Zenner De uitbreiding der rechtsmacht van de goedemannenraden tot de handels – en nijverheidsbedienden Mr. Albert Fredericq
1909 Mr. Paul Wouters De eliminerende straffen en de relegatie in verband met het recidivisme Mr. Albert Fredericq
1908 Mr. Alfred Remy De bevoegdheid van de vrederechter in handelszaken Mr. Albert Fredericq
1907 Mr. Alfons van Roy De burgerlijke verantwoordelijkheid van de ouders voor de daden van hun kinderen Mr. Albert Fredericq
1905 Mr. Jos Viaene De wetten en reglementen betreffende de gezondheidspolitie op de huisdieren Mr. Albert Fredericq
1903 Mr. Richard Byl Het onderzoek naar het vaderschap in het Duitsch burgerlijk wetboek Mr. Albert Fredericq
1902 Mr. Juliaan van den Bossche De Kosteloze Rechtspleging Mr. Albert Fredericq
1901 Mr. Ernest Steyaert De werkongevallen. Inleiding tot de bespreking van het neergelegde voorstel Mr. Albert Fredericq
1899 Mr. Hector Plancquaert Het stelsel der klimmende inkomstenbelastingen Mr. Albert Fredericq
1897 Mr. Albert Rutsaert Bedrog in burgerlijk recht en in strafrecht Mr. Albert Fredericq
1893 Mr. L. De Wilde Het onderzoek naar het vaderschap Mr. Albert Fredericq
1892 Mr. Aug. Bevernage De toestand en de belangen der vrouw in het burgerlijk recht Mr. Albert Fredericq
1891 Mr. Arthur Buysse De Krijgsraden Mr. Albert Fredericq
1887 Mr. A. Prayon Onze taal voor het Assisenhof van Oost-Vlaanderen Mr. Julius de Vigne
1874 Mr. Alf. Prayon De Nederlandsche taal voor het strafgerecht  
1873 Mr. Fl. Van Duyse Beledigingen in briefkaarten  
1873 Mr. K. van Acker De Vlaamsche taal vAoor de krijgsraden