Lidmaatschappen

Lidmaatschap Tableau

€ 60.00

Lidmaatschap aankopen  

Geldig tot 31/08/2024

Lidmaatschap - Stagiair eerste jaar

€ 30.00

Lidmaatschap aankopen  

Geldig tot 31/08/2024

Lidmaatschap - Stagiair

€ 35.00

Lidmaatschap aankopen  

Geldig tot 31/08/2024

Voorwaarden

De Vlaamse Conferentie (VZW VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT) is voor haar werking voor een groot deel afhankelijk van de betaling van lidgelden.

Voor het werkingsjaar 2023-2024 betalen advocaten die sedert 1 september 2022 op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven 35,00 EUR. 1ste jaars stagiairs betalen 30,00 EUR. De overige (oud-)advocaten betalen 60,00 EUR.

Als lid geniet u tal van voordelen en kortingen. Zo mag u gratis deelnemen aan de verschillende studieavonden (erkend door OVB) die ingericht worden door de Vlaamse Conferentie en geniet u als lid korting bij het inschrijven op de studiecyclus, het openingsbanket, en andere betalende activiteiten.

Om lid te worden dient u vooreerst een account aan te maken via ‘mijn account’. Vervolgens kan u hiernaast het juiste lidmaatschap voor het werkingsjaar 2023-2024 aankopen. Na afronding van uw bestelling en ontvangst van de betaling van het lidgeld zal het lidmaatschap op uw account gevalideerd worden. U krijgt hiervan een bevestigingsmail. Daarna zal u automatisch toegang krijgen tot de kortingen voor leden en dit telkenmale u zich met uw account aanmeldt.

Uw account dient u slechts eenmalig aan te maken. Het lidmaatschap zal u ieder jaar opnieuw moeten verlengen. U zal hiertoe steeds een herinneringsmail ontvangen.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een rechtstreekse band heeft met de advocatuur in het rechtsgebied Gent kan als lid toetreden tot de vereniging en zo toegetreden lid worden. (art. 6, a van de statuten) Wij behoudens ons het recht voor om uw lidmaatschap na aankoop te annuleren, wanneer blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet.

Wij hopen dan ook van harte u als lid te mogen begroeten!