Studieavond Cassatie in burgerlijke zaken

entry image

Studieavond Cassatie in burgerlijke zaken

Geachte confraters,
Beste leden,


Op donderdagavond 17 november 2022 organiseert de VLC een studieavond m.b.t. Cassatie in burgerlijke zaken.

We zijn vereerd om confrater Johan VERBIST, advocaat bij het Hof van Cassatie, te mogen verwelkomen als spreker. Confrater VERBIST werd benoemd bij de balie van het Hof van Cassatie in 1988 en was Stafhouder bij de balie van het Hof van Cassatie van 2006 tot 2008. Hij heeft aldus een onschatbare bron aan kennis en expertise wat betreft de cassatieprocedure. Naast zijn cassatiepraktijk legt confrater VERBIST zich voornamelijk toe op algemene burgerlijke en commerciële geschillen. Hij is tevens auteur van talloze publicaties en een gereputeerd spreker.

Kortom, dé persoon bij uitstek om u een voordracht te geven m.b.t. dit onderwerp.

Confrater VERBIST zal het in het eerste deel van de voordracht hebben over enkele algemene zaken die nuttig zijn voor u allen, bv. tegen welke beslissingen kan cassatieberoep worden ingesteld (in burgerlijke zaken), wat moet verstaan worden onder een eindbeslissing, wat is de omvang van cassatie, hoe wordt het geding na cassatie verdergezet etc. In een tweede deel zal confrater VERBIST enkele markante en actuele arresten van het voorbije jaar bespreken. 


De studieavond vangt aan om 19:00 uur, duurt twee uren en gaat door in de Polyvalente zaal of de Assisenzaal van het Gerechtsgebouw (Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent), afhankelijk van het aantal deelnemers.

Na de studieavond bieden wij alle aanwezigen, naar goede gewoonte, graag een broodjesreceptie met drankjes aan.

Samengevat:
Spreker:
Mr. Johan VERBIST

Datum en locatie:
Donderdag 17 november 2022 van 19:00 tot 21:00 uur
Gerechtsgebouw, Polyvalente zaal of Assisenzaal (Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent)

Programma:
18:30 uur – Verwelkoming
19:00 uur – Aanvang studieavond
21:00 uur – Einde studieavond en start broodjesreceptie met drankjes

Prijs:
55,00 EUR voor leden
65,00 EUR voor niet-leden

Deelname:
Opleiding enkel toegankelijk voor advocaten

Inschrijving:
Via deze pagina op onze website
Inschrijvingen worden afgesloten op 16 november 2022 om 14:00 uur

Erkenning:
Er werden twee juridische punten aangevraagd bij de OVBWij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op deze studieactiviteit !


De VLC