Openingsrede Vlaamse Conferentie 2023 + receptie

entry image

Openingsrede Vlaamse Conferentie 2023 + receptie

Beste leden, confraters en sympathisanten, 

Op vrijdag 27 oktober 2023 bent u om 15u van harte uitgenodigd in de Pacificatiezaal van het Stadhuis op de plechtige openingsvergadering van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent waar Mr. Anne Marie De Clerck de Openingsrede zal houden ter gelegenheid van de aanvang van het gerechtelijk jaar 2023-2024 en het 150ste werkjaar van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent, met als titel:

"Niets is wat het lijkt"

Met aansluitende repliek van Stafhouder Mr. Frank Van Vlaenderen.

Aansluitend om 17u wordt u een receptie aangeboden door de Gentse balie.

De inschrijving voor de rede is gratis, met dien verstande dat een no show fee zal worden aangerekend van 15 EUR aangezien de zaal een maximale capaciteit heeft en wij mogelijks geïnteresseerde deelnemers moeten weigeren.

De aanwezigheidslijsten m.o.o. de toekenning van juridische punten (er werden 2 punten aangevraagd) zullen tot 30min na het einde van de Openingsrede beschikbaar blijven aan de ingang van de Pacificatiezaal.

Wegens de capaciteit van de Pacificatiezaal is het aantal inschrijvingen voor de rede beperkt. 

Belangrijk: wegens het succes van de voorbije jaren en teneinde zoveel mogelijk mensen te bereiken, zal dit jaar ook de mogelijkheid worden geboden om de openingsrede digitaal te volgen. Indien u de openingsrede digitaal wenst te volgen, kan u daartoe een apart ticket aankopen. U zal dan daags voor de openingsrede de inloggegevens ontvangen. Ook wanneer u de openingsrede digitaal (volledig) volgt, zal u 2 juridische punten ontvangen. 

Opgelet: enkel wanneer u de openingsrede fysiek volgt in de Pacificatiezaal bent u toegelaten om deel te nemen aan de navolgende receptie.

 

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten op deze jubileum editie!

 

De Vlaamse Conferentie der Balie van Gent