Reglement studie

De Vlaamse Conferentie organiseert jaarlijks verschillende studieavonden, alsook de welbekende studiecyclus bestaande uit drie avonden.

Het is de bedoeling dat het bijwonen van alle studieavonden en de cyclus voldoende juridische punten oplevert om zich te conformeren aan de verplichtingen inzake permanente vorming.

In ruil voor het organiseren van deze activiteiten aan een betaalbare prijs, vraagt de Vlaamse Conferentie dat rekening zou worden gehouden met het reglement dat zij op consequente wijze zal hanteren.

1. U dient zich in te schrijven tegen een vooropgestelde datum en uur.
2. Uw inschrijving is slechts geldig mits registratie ervan en betaling van de gevraagde prijs.
3. Een inschrijving annuleren kan tot uiterlijk drie werkdagen vóór aanvang van de desbetreffende activiteit (behoudens uitzonderlijke omstandigheden)
4. Bij laattijdige annulering blijft de inschrijvingsprijs verschuldigd
5. Enkel uw aanwezigheid tijdens de volledige duur van de activiteit geeft recht op toekenning van juridische punten; ondertekening van de daartoe aangelegde aanwezigheidslijsten bij aanvang ÉN einde van de activiteit, geldt als bewijs.
6. Laattijdig arriveren ontzegt u geen toegang tot de studieavond of studiecyclus, doch wel op het ontvangen van juridische punten;  ook dan blijft de inschrijvingsprijs verschuldigd.

Hoewel huidig reglement reeds lange tijd in gebruik is, wenst de Vlaamse Conferentie alle misverstanden te vermijden en hield zij eraan het reglement op haar website te publiceren, zodat éénieder hier kennis van heeft.

Dura lex, sed lex!