Pleitwedstrijd Georges Debras

Om de herinnering aan haar oud-voorzitter Mr. Georges Debra levendig te houden besliste de Vlaamse Conferentie onder het voorzitterschap van Mr. Marcel Storme, vanaf haar werkjaar 1967-68, een tweejaarlijkse “Pleitwedstrijd Georges Debra” in te richten.
Sedert 1981 werd dit een jaarlijkse activiteit.
De laureaat verdedigt traditioneel de Gentse kleuren op de jaarlijkse “Internationale Pleitwedstrijd der Zuidelijke Nederlanden” in Breda.
De winnaar van de prijs van het publiek wordt afgevaardigd naar de “Internationale Strafpleitwedstrijd” te ’s Hertogenbosch of naar het “Vlaamse Pleitjuweel”.

Meester Georges Debras

Georges Pierre Cornelis Debra, geboren te Vlissingen op 31 oktober 1906, overleden te Gent op 2 april 1963, afkomstig van Koksijde, behaalde in 1929 het diploma van doctor in de Rechten aan de Katholieke Universiteit te Leuven en vestigde zich in 1931 als advocaat te Veurne.
Toen hij in 1940 benoemd werd tot docent aan de Rijksuniversiteit te Gent, kwam hij aan de Gentse balie. Hij was voorzitter van de Vlaamse Conferentie van 1953 tot 1955.
Meester Debra was een groot pleiter en een merkwaardig redenaar. Hij dwong eenieders bewondering af door zijn zeldzame en verfijnde cultuur.
Ook de politiek lag hem nauw aan het hart. De plannen voor de hervorming van de staat, die tot de wijziging van de grondwet hebben geleid, waren zijn grote zorg.
Meester Debra was een groot voorzitter. Door zijn aangename omgang slaagde hij erin een groep geestdriftige medewerkers rond zich te scharen die een nieuwe bloei gaven aan de Vlaamse Conferentie.
Hij streefde ernaar de werking en de invloed van de Vlaamse Conferentie te verruimen. Op zijn initiatief kwamen de meest vooraanstaande rechtsgeleerden uit België, Nederland en Frankrijk op het forum van de Vlaamse Conferentie, met name: Prof. Mr. Em. Van Dievoet (Leuven), Prof Meijers (Leiden), Prof. J. de la Morandière (Parijs).
Meester Debra bedacht de Vlaamse Conferentie met een bijzonder legaat, o.m. een antieke eikenhouten kast die thans staat in het kabinet van de Stafhouder.
(*) uit: Geert BAERT, 100 jaar Vlaamse Conferentie der Balie van Gent 1973-1973, 1974, 274.

Lijst der laureaten

1968        Piet Van Eeckhaut
1970        Eric Stassyns
1972        Guy Dubrulle
1973        Guy Naessens
1974        Johan Vanden Abeele – Mil Kooyman
1976        Luc Ryckaert
1981        Hans Rieder
1982        Marleen Heymans
1983        Jan Temmerman
1984        Geert De La Ruelle
1985        Danny Van Royen
1986        Luc Thabert
1987        Bernadette De Meulenaere
1988        Stanislas Ossieur
1989        Tom Balthazar
1990        Eric Van Engeland
1991        Bart Van Lancker
1992        Berlinde Van Eenno
1993        Isabelle Larmuseau
1994        Stéphane Criel
1995        Martine Van Hecke
1996        Els Van Poucke
1997        Tamara Geurts
1998        Tim De Wolf
1999        Christiaan Beyaert
2000        Michael Voordeckers
2001        Francis De Decker
2002        Katrien Van Hoecke
2003        Joris Deene
2004        Carlo Van Caeckenberg
2005        Gerd Leyns
2006        Eva Brantegem
2007        Dorien Van Driessche
2008        Bram De Man
2009        Laurent Samyn
2010        Arnoud Reusens
2011        Sofie Heyndrickx
2012        Jan De Meyer
2013        Ruben Volckaert
2014        Jeroen Van Kerrebroeck
2015        Kea Van De Walle
2016        Shana Vanderveken
2017        Dimitri Sonck
2018        Maxime Caramin
2019        Jasmien Jaques