Laden Evenementen
 • Dit event is voorbij.

V O L Z E T

Geachte confraters,

 

Advocaten worden geregeld aangesteld als bewindvoerder en er bieden zich regelmatig nieuwe kandidaten aan bij de Vrederechters.

Zowel de Balie als de Vrederechters hechten een groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de bewindvoerders. Juist deze kwaliteit maakt van de advocaat een ideale bewindvoerder en een voorkeurspartner voor de Vrederechters.

Om de kwaliteit te bewaken, zullen de Vrederechters van Oost-Vlaanderen in de toekomst enkel bewindvoerders aanstellen die kunnen aantonen voldoende te zijn opgeleid. Dit vereist niet alleen een grondige kennis van de Wet en haar toepassingen, maar ook voldoende vertrouwend met de psychische, medische, sociale, fiscale en verzekeringsaspecten. Bewindvoerders moeten met de mensen kunnen omgaan over wie ze zijn aangesteld.

In deze context willen de Balies van Gent, Dendermonde en Oudenaarde én de Vrederechters van Oost-Vlaanderen, in samenwerking met de Vlaamse Conferentie vier opleidingsmodules aanbieden aan de bewindvoerders en de kandidaat-bewindvoerders.

De Vrederechters, de Balie Gent, Dendermonde en Oudenaarde en de Vlaamse Conferentie organiseren alvast volgende opleiding in het Vormingscentrum Guislain te 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 43.

 

Programma (VOLZET) :

Module 1 – dinsdag 9 mei 2017 van 19u tot 21u30

Tijdens de pauze worden broodjes voorzien.

 • Inleiding:
Stafhouder Koen Lips
 • De volledige wetgeving:
Vrederechter Danny De Schepper
 • Moderator en vragen:
Voorzitter Kristiaan Rotthier (Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen)

Tijdens de pauze voorzien we broodjes.

 

Module 2 en 3 – maandag 15 mei 2017 van 14u tot 17u30

 • Medische en psychologische aspecten:
Dr. Mathieu Vanfleteren
 • Sociaal luik, begeleiding en financiële ondersteuning:
Mevr. Mieke Van den Haute en Mevr. Claudine Cardoen
 • Verzekeringsaspecten:
Mr. Nadine Verbeest
Pauze met koffie
 • Fiscale aspecten, beheer van vermogen en vermogensplanning :
Mr. Ann Verbist
Moderator en vragen: Kristiaan Rotthier (Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen)
Een aantal banken werden uitgenodigd om ad hoc informatie te verstrekken vóór aanvang en tijdens de pauze.

Module 4 – donderdag 18 mei 2017 van 19u tot 21u30 De Praktijk

 • De start van het dossier en de opvolging:
Mr. Francis De Decker
 • De machtiging :
Vrederechter Jo Van de Velde
 • De verslaggeving :
Mr. Dieter Vanoutrive
Moderator en vragen : Voorzitter Kristiaan Rotthier (Voorzitter vrederechters en rechters in de politierechtbank Oost-Vlaanderen)

Praktisch :

Voor wie ?

De opleiding richt zich tot advocaat-bewindvoerders en kandidaat-advocaat-bewindvoerders. Het aantal plaatsen is beperkt.

Waar ?

De opleidingen gaan door in het Vormingscentrum Guislain te 9000 Gent, Jozef Guislainstraat 43 (www.vormingscentrumguislain.be).

Kostprijs ?

– voor de vier modules samen : 200,00 EUR

– voor de namiddagmodule op 15.05.2017 : 100,00 EUR

– per avondmodule : 75,00 EUR

Inschrijven doet u door op deze pagina een ticket aan te kopen.

Erkenning ?

De punten OVB zijn in aanvraag.

 

De Vrederechters verwachten van kandidaat-bewindvoerders dat zij de vier modules zouden volgen tenzij zij het bewijs kunnen leveren op een andere wijze een adequate opleiding te hebben gevolgd.

Bewindvoerders die kunnen bewijzen reeds een zekere ervaring te hebben opgedaan gedurende de laatste 5 jaren, kunnen zich beperken tot twee modules, tenzij ook zij het bewijs leveren op een andere wijze voldoende te zijn opgeleid.

Het aantal plaatsen is beperkt en het is de bedoeling de opleidingssessies voor te behouden voor advocaten die actief zijn of willen worden als bewindvoerder.

Met confraternele groet.

 

Stafhouder Koen Lips                                                           Vicestafhouder Christian Cauwe