Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Geachte confraters,

In samenwerking met de Vrederechters van het arrondissement Oost-Vlaanderen, biedt de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent een opleiding voor de professionele bewindvoerder aan. Deze opleiding richt zich tot alle advocaten die binnen het arrondissement Oost-Vlaanderen het mandaat van bewindvoerder wensen uit te oefenen of reeds uitoefenen.

De opleiding bestaat uit 3 sessies, waarvan de eerste sessie specifiek gericht is op beginnende bewindvoerders of zij die wensen te starten als bewindvoerder.

De tweede en derde sessie zijn voorbehouden voor de ervaren bewindvoerder, doch deze sessies staan uiteraard ook open voor de starters.

Programma SESSIE 1 : inleiding tot de bewindvoering
21/11/2019  (14u tot 18 u )

  • Verwelkoming met broodjeslunch en koffie vanaf 13u.
  • Vrederechter Dirk De Groote : aanloop naar een bewindvoering
  • Mr. Francis Dedecker : verloop van een bewindvoering en de machtigingen, toelichting van een advocaat-bewindvoerder
  • Pauze met koffie en nagerechtjes
  • Vrederechter Dominique De Bruyne : verslaggeving door de bewindvoerder
  • Mr. Nadine Verbeest : verzekeringen voor de bewindvoerder
  • Stafhouder Chris Cauwe : status advocaat-bewindvoerder en deontologie

 

Waarom deze opleiding?

Zowel de Balie als de vrederechters hechten een groot belang aan de kwaliteit van de dienstverlening van de professionele bewindvoerders. Met het auditverslag van de Hoge Raad voor de Justitie voor ogen, is professionalisme onontbeerlijk. Dit maakt van de advocaat een ideale bewindvoerder die het vertrouwen geniet van de beschermde persoon en van de vrederechter.

Om de kwaliteit te bewaken, zullen de vrederechters van Oost-Vlaanderen enkel bewindvoerders aanstellen die kunnen aantonen voldoende te zijn opgeleid door het volgen of reeds gevolgd hebben van deze of soortgelijke opleiding.

In casu is niet alleen een grondige kennis van de Wet bewindvoering en haar toepassingen vereist, maar dient de bewindvoerder ook voldoende vertrouwd te zijn met de psychische, medische, sociale, fiscale en verzekeringsaspecten. Bovendien moeten ook professionele bewindvoerders over voldoende sociale vaardigheden beschikken waardoor de omgang met de beschermde persoon voldoende aandacht krijgt.

Aan de Dendermondse balie werd vorig jaar trouwens een reglement goedgekeurd (artikel 87 DDM) waarin voorzien wordt dat een advocaat van de Dendermondse balie niet kan aangesteld worden als voorlopig bewindvoerder wanneer hij als nieuwkomer niet minstens tijdens het gerechtelijk jaar voor zijn eerste aanstelling 5 punten permanente vorming heeft behaald die betrekking hebben op opleidingen inzake bewindvoering, terwijl nadien jaarlijks minstens 3 punten permanente vorming moeten worden gehaald door opleidingen inzake bewindvoering om verder aangesteld te kunnen worden. Aan de balie van Dendermonde is het dus reglementair niet mogelijk als bewindvoerder te worden aangesteld zonder dit soort opleidingen te volgen.

 

Praktisch :

Voor wie ?
De eerste sessie richt zich tot wie ambitie heeft om de rol van professionele bewindvoerder op te nemen of zij die recent tot professionele bewindvoerder werden aangesteld maar nog onvoldoende ervaren zijn en zich grondiger in de materie willen bekwamen.

De tweede en derde sessie richten zich op de ervaren bewindvoerders alsook op de eerste groep van beginnende bewindvoerders.

Waar ?
De opleidingen gaan door in de Oude Abdij van Drongen, Drongenplein 26-27 in Drongen. In de gps dient u het adres Oude Abdijstraat 2 in te geven.

Er is een beperkte parking in de Oude Abdij zelf. U kan ook parkeren aan het station van Drongen, dat zich op wandelafstand (7 minuten) van de locatie bevindt of net over de brug over de Leie op de Dijkweg.

Kostprijs ?

voor de namiddagmodule sessie 1 op 21/11/2019 : 100,00 EUR

Inschrijven doet u door op deze pagina een ticket aan te kopen.

De inschrijvingen zijn beperkt tot 200 personen.

Erkenning punten?

De punten OVB zijn in aanvraag, waarbij 4 punten werden aangevraagd voor sessie 1.

 

De VLC