Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Op vrijdag 29 oktober 2021 bent u om 15u van harte uitgenodigd in de Pacificatiezaal van het Stadhuis op de plechtige openingsvergadering van de Vlaamse Conferentie der Balie van Gent waar Mr. Serge Van Eeghem de Openingsrede zal houden, met als titel:

‘Vrije tribune van een senior – Die Gedanken sind Frei”

Met aansluitende repliek van Stafhouder Marnix Moerman.

Aansluitend om 17u wordt u een receptie aangeboden door Stafhouder en Mevrouw Marnix Moerman.

De inschrijving voor de rede is gratis, met dien verstande dat een no show fee zal worden aangerekend van 15 EUR.

De aanwezigheidslijsten m.o.o. de toekenning van juridische punten zullen tot 30 min na het einde van de Openingsrede beschikbaar blijven aan de ingang van de Pacificatiezaal.

Wegens de capaciteit van de Pacificatiezaal is het aantal inschrijvingen voor de rede beperkt. Mogelijks zal bij versoepeling van de maatregelen een groter aantal toegelaten worden.

Het event gaat door conform de op dat moment geldende Corona-maatregelen. Noteer alvast dat een COVID SAFE ticket of negatieve PCR-test in ieder geval vereist is.

Wij hopen u wederom talrijk te mogen ontmoeten!