Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Geachte confraters,

 

Graag nodigt de Commissie van Stagiairs u uit voor haar jaarlijkse debatavond. Hét moment om vóór het einde van het gerechtelijk jaar nog wat juridische punten bijeen te sprokkelen, en dit aan een democratische prijs.

Dit jaar zal het debat doorgaan op donderdag 7 juni 2018, met als onderwerp de “Bescherming van de privacy in het GDPR-tijdperk”.

De Commissie heeft de eer u de volgende sprekers aan te kondigen, die deel zullen uitmaken van het debatpanel:

 • De heer Willem DEBEUCKELAERE: voorzitter van de federale privacycommissie
 • Mevrouw Sofie DEMEYER: justitieverslaggeefster bij de VRT
 • De heer Bart VAN BUITENEN: voorzitter van de Beroepsvereniging van Belgische Data Protection Officers
 • Mr. Stef BULCKE: advocaat aan de Gentse balie met expertise in privacy en GDPR
 • Mevrouw Nathalie DE RUYCK: privacy consultant bij CRANIUM

Het debat zal in goede banen worden geleid door onze moderator, mr. Magali FEYS. Mr. Feys is advocaat in IP, IT en Data Protection bij AContrario Law.

***

Op 14 april 2016 werd op Europees niveau een akkoord bereikt over de inhoud van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (kortweg ‘AVG’ en beter bekend onder de Engelse afkorting ‘GDPR’). Deze Verordening zal de Privacyrichtlijn van 1995 vervangen en zal in werking treden op 25 mei 2018.

Met de nieuwe Verordening in het achterhoofd, zal tussen de verschillende sprekers een juridisch debat worden gevoerd omtrent de behoefte aan een verregaande bescherming van de privacy. Iedere spreker debatteert vanuit zijn/haar eigen specifieke achtergrond en expertise. Het debat wordt geleid door een moderator.

 

Praktisch:

 • Onthaal: vanaf 19.00u
 • Aanvang debat: 19.30u
 • Locatie: Zittingszaal 1.3 van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, Opgeëistenlaan 401, 9000 Gent
 • Prijs: 15 EUR voor stagiairs, 30 EUR voor tableau-advocaten
 • Inbegrepen: deelname debat, attest permanente vorming, receptie met broodjes
 • Toekenning: 2 juridische punten (goedgekeurd door de OVB)
 • Inschrijving: via deze website

 

U kan betalen op rekening van de Commissie van Stagiairs op BE70 6301 9000 0225 met vermelding van “Debat + naam”

Indien u vragen heeft of meer informatie wenst, kan u steeds contact opnemen met de CvS via de voorzitter robbe.vandewiele@advogent.be

Wij hopen u talrijk te mogen ontmoeten!

 

Oprecht confraterneel

 

 

De Commissie van Stagiairs