Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

Waarde Confraters,

 

De Wet Potpouirri II vormt het tweede luik van een reeks wetsontwerpen voor een snellere, efficiëntere justitie zoals vooropgesteld in het Justitieplan. Deze wet trad voor het grootste deel in werking op 29 februari en 1 maart 2016.

Drie jaar na de inwerkingtreding is het tijd voor een evaluatie. Zijn de doelstellingen die vooropgesteld werden door de regering bereikt, of wijst de praktijk iets anders uit?

Het debat zal zich dit jaar toespitsen op het luik strafuitvoering. Gevangenisstraffen onder de drie jaar worden slechts gedeeltelijk uitgevoerd. Straffen van minder dan 4 maanden worden zelfs helemaal niet uitgevoerd. Niettemin stellen we vast dat er voldoende wetgevende initiatieven zijn die alternatieve straffen toestaan en vanuit de advocatuur wordt er dikwijls verzocht om elektronisch toezicht of probatie als autonome straf op te leggen aan de veroordeelde. Echter worden alternatieve straffen (naast de werkstraf) zeer uitzonderlijk opgelegd, hoewel de strafrechter wel over een palet aan  alternatieve straffen beschikt.

Hoe komt dit? Heeft deze praktijk een effect op de straftoemeting? Spreken rechters hogere of lagere straffen uit dan beoogd, rekening houdende met de strafuitvoering?

Met de wet van 21 december 2017 werd daarnaast de “beveiligingsperiode” ingevoerd waarbij de rechter de mogelijkheid krijgt om onmiddellijk een minimale duur van effectieve strafuitvoering uit te spreken.

Is de bodemrechter echter wel in staat om zich om zich over dit vraagstuk te buigen? Is het niet eerder gepast dit bij de strafuitvoeringsrechtbank te leggen?

Ook naar de toekomst toe dringen er zich belangrijke vragen op omtrent de stafuitvoering.

Is er wel voldoende capaciteit om alle straffen uit te voeren? Dit zowel wat betreft gevangeniscapaciteit als wat betreft de middelen bij de strafuitvoeringsrechtbanken en de justitiehuizen die de alternatieve straffen dienen op te volgen?

Gelet op de overbevolking in de gevangenissen, zal de bijkomende belasting op de strafuitvoeringsketen niet tot gevolg hebben dat er niets zal veranderen? Is het een optie om gevangenissen te privatiseren?

Al deze vraagstukken zullen dit jaar aan bod komen tijdens het jaarlijks debat dat door de Commissie van Stagiairs van de balie Gent wordt georganiseerd op donderdag 6 juni 2019 dat naar goede gewoonte zal doorgaan in het gerechtsgebouw te Gent.

Moderator: Prof. Dr. Tom Vander Beken, hoogleraar Criminologie, Strafrecht en Sociaal recht aan de UGent.

 

Sprekers:

 

– Mr. Filip Van Hende, advocaat balie Gent;

– Mevr. Els Naesens, rechter in de strafuitvoeringsrechtbank te Gent;

– Dhr. Tom Van Wynsberge, kabinetsmedewerker van de Minister van Justitie, Koen Geens;

– Mevr. Bernadette Baeyens, eerste substituut procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent.

 

Praktische informatie:

 

Datum: donderdag 6 juni 2019;

Plaats: Gerechtsgebouw Gent, Opgeëistenlaan 401 in zaal 0.5

Aanvang: 19u30 (onfhaal vanaf 19u)

Einde: 21u30

 

Nadien wordt er u een receptie aangeboden door de Commissie van Stagiairs die zal plaatsvinden op niveau -1 in het gerechtsgebouw tot 23u.

 

De inschrijvingsprijs bedraagt 15 EUR p.p. voor advocaten-stagiairs en 30 EUR p.p. voor tableau-advocaten.

 

Bij de OVB werd een erkenning voor 2 juridische vormingspunten aangevraagd. Uw aanwezigheidsattest wordt u onmiddellijk na het debat bezorgd.

 

Inschrijven kan via deze eventpagina of door mail te sturen naar commissievanstagiairsgent@gmail.com.

 

Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving van het bedrag op het rekeningnummer BE70 6301 9000 0225 t.a.v. de Commissie van Stagiairs met vermelding “Debat 2019 – NAAM VOORNAAM”

 

Opgelet: de inschrijvingen zijn beperkt tot maximaal 110 personen, wees er dus snel bij!

 

Alvast tot dan !

 

De Commissie van Stagiairs van de balie Gent