Laden Evenementen
  • Dit event is voorbij.

Geachte confraters,

 

Naar jaarlijkse traditie organiseert de Commissie van Stagiairs een debat rond een actueel juridisch thema.

 

Dit jaar kiezen we voor een thema dat de voorbije maanden zowel in de juridische wereld als in de media voor heel wat beroering heeft gezorgd;  de juridische regeling rond het kraken van woningen, op zowel burgerrechtelijk als strafrechtelijk vlak.

 

In het kader daarvan werd op 2 april 2015 een wetsvoorstel ingediend om kraken in de toekomst strafbaar te maken: “Wetsvoorstel tot wijziging van het Strafwetboek wat betreft het zonder toestemming van de eigenaar in gebruik nemen van een onroerend goed”. Het voorstel is nog steeds hangende in het parlement en werd op 31 maart 2017 voorgelegd aan de afdeling wetgeving van de Raad van State voor advies. Met dit wetsvoorstel treedt België in de voetsporen van Nederland, dat kraken reeds in 2010 strafbaar heeft gesteld. Het rechtsvergelijkend perspectief zal in die zin ook niet op het debat ontbreken.

 

Ons panel bestaat uit:
– Tom Vandromme (Universiteit Antwerpen)
– Vrederechter Jan Nolf
– Kandidaat-gerechtsdeurwaarder Patrick Van Overschelde
– Mr. Sacha Namjesky (balie Breda)

 

Kostprijs bedraagt € 15,00, waarvoor u ook twee juridische punten krijgt. Het debat gaat door op 7 juni om 19u30 in het gerechtsgebouw (Opgeëistenlaan 401) te Gent). Na het debat is een receptie (mét broodjes) voorzien.

 

Inschrijven doet u door via deze pagina een ticket te kopen. Wie voor meerdere personen inschrijft, moet bij de afrekening van de tickets de namen van alle deelnemers doorgeven in het vak “extra informatie”, zoniet kunnen wij niet garanderen dat de opleidingspunten correct toegekend worden.

 

Tot dan!