Voorwaarden

De Vlaamse Conferentie (VZW VLAAMSE CONFERENTIE DER BALIE VAN GENT) is voor haar werking voor een groot deel afhankelijk van de betaling van lidgelden.

Voor het werkingsjaar 2020-2021 betalen advocaten die sedert 1 september 2020 op de lijst van de stagiairs zijn ingeschreven 20,00 EUR. De overige (oud-)advocaten betalen 50,00 EUR.

Als lid geniet u tal van voordelen en kortingen. Zo mag u gratis deelnemen aan de verschillende studieavonden (erkend door OVB) die ingericht worden door de Vlaamse Conferentie en geniet u als lid korting bij het inschrijven op de studiecyclus, het openingsbanket, en andere betalende activiteiten.

Om lid te worden dient u vooreerst een account aan te maken via ‘mijn account’. Vervolgens kan u hiernaast het juiste lidmaatschap voor het werkingsjaar 2020-2021 aankopen. Na afronding van uw bestelling en ontvangst van de betaling van het lidgeld zal het lidmaatschap op uw account gevalideerd worden. U krijgt hiervan een bevestigingsmail. Daarna zal u automatisch toegang krijgen tot de kortingen voor leden en dit telkenmale u zich met uw account aanmeldt.

Uw account dient u slechts eenmalig aan te maken. Het lidmaatschap zal u ieder jaar opnieuw moeten verlengen. U zal hiertoe steeds een herinneringsmail ontvangen.

Wij hopen dan ook van harte u als lid te mogen begroeten!